Tjänster

Bearbetning:
- fräsning
- Turning
- slipning
- tråkig
- brotschning

Termo-kemisk behandling:
- galvanisering
- nitrifiering
- härdning

Pulver och spraymålning

Tjänsten skärpning och förnyelse av verktyg:
- monolitiska hårdmetallverktyg VHM: borrar, pinnfräsar, brotschar
- vänd verktyg för svarvning, fräsning och borrning
- PKD-verktyg
- verktyg för lödd platt: kalibreringsplattor , brotschar
- verktyg för metall, trä, plast och papper.